Rajin Membaca

Aku rajin membaca
Sehingga ayah suka membelikan buku
Buku-buku bacaan apa saja
Majalah juga
Bobo masuk di dalamnya
Hingga kini
Aku mempunyai buku yang banyak
Akhirnya
Repot menyimpan
Lalu dibelikan rak buku dari plastik
Inisiatif ibu
Agar buku-buku milikku
Dapat tertata rapi

Fajar Laksana
Mojokerto

Sumber: Bobo 11/XXXIII 23 Juni 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *